Gina (Standard RPAC, DVC) 

Gina dostala po ročnej pauze opäť samčeka v 09/17, vrh čaká v 01/18, po vrhu ju plánujeme nechať na mazlíka
Nar. 13.08.2014
Váha: 730g, akt. 1065g-tehotná, opäť to vyzerá na početný vrh, ako i tri vrhy predtým, preto sme sa rozhodili nechať ju po odchove na len mazlíka a dúfame, že tento vrh opäť dobre zvádne  (n.d.v.860g)
Privezená od Rebecca Schmidt, Chinchillazucht, DE.
Rodičia: Molly-medium ebony DVC a Casanova-Standard RPAC, DVC.---> Samička je 100%RPAC a 100%DVC, pretože v dvoch vrhoch po nej bol aj white deutsch violet  a RPA.
Gina je skvelá mama a rekordmanka, mala u nás už dva početnejšie vrhy (6-početný-prežilo 5, jedno sa u náhradnej mamy nechytilo a 4-početný) pri každom vrhu odchov mláďat s našou pomocou skvele zvládla, mláďatá mali dobre váhy a boli zdravé, samička dokonca pri každom vrhu 100g nabrala. Nechali sme jej ročnú pauzu a spoločnosť jej robila jej dcéra angorka. Od 09/17 opäť sa samčekom na jeden vrh, vyzerá to opäť na početný vrh a preto sme sa rozhodli nechať ju potom už len na mazlíčka.