Gina (Standard RPAC, DVC) 

Nar. 13.08.2014
Váha: 790g
Privezená od Rebecca Schmidt, Chinchillazucht, DE.
Rodičia: Molly-medium ebony DVC a Casanova-Standard RPAC, DVC.---> Samička je 100%RPAC a 100%DVC, pretože v dvoch vrhoch po nej bol aj white deutsch violet  a RPA.
Gina je skvelá mama a rekordmanka, mala u nás už dva početnejšie vrhy (6-početný-prežilo 5, jedno sa u náhradnej mamy nechytilo a 4-početný) pri každom vrhu odchov mláďat s našou pomocou skvele zvládla, mláďatá mali dobre váhy a boli zdravé, samička dokonca pri každom vrhu 100g nabrala. Nechali sme jej ročnú pauzu a spoločnosť jej robila jej dcéra angorka. V r. 2018 opäť mala jeden početnejší vrh, preto sme sa rozhodli nechať ju už len na mazlíčka.